Serveis editorials i de comunicació  
   som una pinya
idees de base
portfoli
estem en contacte


Col·laboracions en el procés editorial
• Coordinació i execució de projectes editorials complets o intervenció
  en etapes puntuals.
• Redacció i edició de continguts
• Traduccions
• Revisió d'originals
• Informes de lectura
• Digitalització d'obres (e-books)
• Correcció d'estil i ortotipogràfiques
• Fotografia
• Il·lustració
• Disseny i maquetació

Serveis de Comunicació per a editorials
• Gabinet de premsa orientat a donar servei a editorials petites
  que no disposen de recursos en la seva pròpia estructura per
  
a atendre als mitjans de manera adequada i eficaç.
• Notes de premsa
• Butlletins informatius, newsletters
• Dossiers de premsa
• Presentacions de llibres
• Entrevistes a autors